Pracownicy Katedry

9 profesorów, 10 adiunktów, 2 starszych wykładowców, 4 asystentów, 3 pracowników technicznych, 1 administracyjny oraz doktoranci stanowią siłę Katedry. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami pracowników.

Read More

Kierunki badań naukowych

Działalność naukowo badawcza Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej obejmuje:
mikromechaniczne modelowanie zniszczenia polimerowych kompozytów włóknistych,
- procesy odkształceń w metalowych kompozytach warstwowych,
- dwuwymiarowe zagadnienia mechaniki pękania ciał z karbami,
- analityczno-numeryczne modelowanie procesów deformacji i pękania ciał z karbami,
więcej...

Read More

Studia podyplomowe

Zaawansowane sysemy Cax
Oferta studiów podyplomowych Zaawansowane systemy CAx adresowana jest głównie do absolwentów wyższych uczelni kierunków Mechanika i Budowa Maszyn, którzy stanowią, bądź chcą stanowić kadrę inżynieryjno-techniczną przedsiębiorstw branży mechanicznej lub chcą podwyższyć swoje kwalifikacje i poszerzyć wiedzę z zakresu systemów CAx.

Read More