Pracownicy Katedry

9 profesorów, 10 adiunktów, 2 starszych wykładowców, 4 asystentów, 3 pracowników technicznych, 1 administracyjny oraz doktoranci stanowią siłę Katedry. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami pracowników.

Read More

Kierunki badań naukowych

Działalność naukowo badawcza Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej obejmuje:
mikromechaniczne modelowanie zniszczenia polimerowych kompozytów włóknistych,
- procesy odkształceń w metalowych kompozytach warstwowych,
- dwuwymiarowe zagadnienia mechaniki pękania ciał z karbami,
- analityczno-numeryczne modelowanie procesów deformacji i pękania ciał z karbami,
więcej...

Read More

Studia podyplomowe

Zaawansowane sysemy Cax
Oferta studiów podyplomowych Zaawansowane systemy CAx adresowana jest głównie do absolwentów wyższych uczelni kierunków Mechanika i Budowa Maszyn, którzy stanowią, bądź chcą stanowić kadrę inżynieryjno-techniczną przedsiębiorstw branży mechanicznej lub chcą podwyższyć swoje kwalifikacje i poszerzyć wiedzę z zakresu systemów CAx.

Read More

The only negative thing is Zovirax is an excessively expensive drug. There is literally a penny ointment of Acyclovir, which, with the same active substance and in the same dosage, also gives excellent results on https://zoviraxdrug.com/. And absolutely does not hit the wallet. Moreover, Acyclovir was already at home. But Zovirax was bought to me when I was visiting my parents and this was such a nuisance. So now I have in my medicine cabinet two absolutely identical in effect means, but significantly different in price.